Blog

09/28/2018

A professional manufacturer knit products in Viet Nam

Our Services

A professional manufacturer & exporter of knit products

Manufacturer knit productsCrew Necks, Polos, Henleys, Hoodies, Pullovers, Adults Activewear, Kids Activewear

Add: No 8/13, Giai Phong stress, Hanoi, Vietnam. Maps
Mobile 1: +84 90 487 9533
Mobile 2: +84 98 279 0082

Standard Posts ,
About anh vu

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *